Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksdagsskrivelse 2016/17:347

Riksdagsskrivelse 2016/17:347

Riksdagsskrivelse 2016/17:347

Riksbankens Jubileumsfond1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:348 till Riksrevisionen