Riksdagsskrivelse 2016/17:34

Riksdagsskrivelse 2016/17:34

Riksdagsskrivelse 2016/17:34

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU14 Översyn av Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.