Riksdagsskrivelse 2017/18:150

Riksdagsskrivelse 2017/18:150

Riksdagsskrivelse 2017/18:150

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU17 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 januari 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson