Riksdagsskrivelse 2017/18:21

Riksdagsskrivelse 2017/18:21

Riksdagsskrivelse 2017/18:21

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU5 Ändringar i konkurrenslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 oktober 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson