Riksdagsskrivelse 2017/18:250

Riksdagsskrivelse 2017/18:250

Riksdagsskrivelse 2017/18:250

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU37 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 april 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson