Riksdagsskrivelse 2017/18:305

Riksdagsskrivelse 2017/18:305

Riksdagsskrivelse 2017/18:305

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU42 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.