Riksdagsskrivelse 2017/18:347

Riksdagsskrivelse 2017/18:347

Riksdagsskrivelse 2017/18:347

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU30 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.