Riksdagsskrivelse 2017/18:377

Riksdagsskrivelse 2017/18:377

Riksdagsskrivelse 2017/18:377

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson