Riksdagsskrivelse 2017/18:403

Riksdagsskrivelse 2017/18:403

Riksdagsskrivelse 2017/18:403

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU34 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson