Riksdagsskrivelse 2017/18:412

Riksdagsskrivelse 2017/18:412

Riksdagsskrivelse 2017/18:412

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU23 Elmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson