Riksdagsskrivelse 2017/18:427

Riksdagsskrivelse 2017/18:427

Riksdagsskrivelse 2017/18:427

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU45 En ny lag om försäkringsdistribution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson