Riksdagsskrivelse 2017/18:431

Riksdagsskrivelse 2017/18:431

Riksdagsskrivelse 2017/18:431

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU28 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson