Riksdagsskrivelse 2017/18:436

Riksdagsskrivelse 2017/18:436

Riksdagsskrivelse 2017/18:436

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU30 Årsredovisning för staten 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:437 till Riksrevisionen