Riksdagsskrivelse 2017/18:441

Riksdagsskrivelse 2017/18:441

Riksdagsskrivelse 2017/18:441

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU15 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson