Riksdagsskrivelse 2017/18:444

Riksdagsskrivelse 2017/18:444

Riksdagsskrivelse 2017/18:444

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit arbetsmarknadsutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2017/18:AU19 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Stockholm den 20 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson