Riksdagsskrivelse 2017/18:4

Riksdagsskrivelse 2017/18:4

Riksdagsskrivelse 2017/18:4

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 september 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.