Riksdagsskrivelse 2018/19:100

Riksdagsskrivelse 2018/19:100

Riksdagsskrivelse 2018/19:100

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:99 till Utrikesdepartementet