Riksdagsskrivelse 2018/19:101

Riksdagsskrivelse 2018/19:101

Riksdagsskrivelse 2018/19:101

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson