Riksdagsskrivelse 2018/19:123

Riksdagsskrivelse 2018/19:123

Riksdagsskrivelse 2018/19:123

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU13 Nystart för en stärkt minoritetspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 januari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson