Riksdagsskrivelse 2018/19:128

Riksdagsskrivelse 2018/19:128

Riksdagsskrivelse 2018/19:128

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU14 Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:126 till Riksdagsstyrelsen Riksdagsskrivelse 2018/19:127 till Justitiedepartementet