Riksdagsskrivelse 2018/19:129

Riksdagsskrivelse 2018/19:129

Riksdagsskrivelse 2018/19:129

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson