Riksdagsskrivelse 2018/19:136

Riksdagsskrivelse 2018/19:136

Riksdagsskrivelse 2018/19:136

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson