Riksdagsskrivelse 2018/19:148

Riksdagsskrivelse 2018/19:148

Riksdagsskrivelse 2018/19:148

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU33 Extra ändringsbudget för 2019 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson