Riksdagsskrivelse 2018/19:150

Riksdagsskrivelse 2018/19:150

Riksdagsskrivelse 2018/19:150

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU8 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson