Riksdagsskrivelse 2018/19:161

Riksdagsskrivelse 2018/19:161

Riksdagsskrivelse 2018/19:161

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU24 Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.