Riksdagsskrivelse 2018/19:180

Riksdagsskrivelse 2018/19:180

Riksdagsskrivelse 2018/19:180

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU7 Familjerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson