Riksdagsskrivelse 2018/19:201

Riksdagsskrivelse 2018/19:201

Riksdagsskrivelse 2018/19:201

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU13 Fastighetsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson