Riksdagsskrivelse 2018/19:236

Riksdagsskrivelse 2018/19:236

Riksdagsskrivelse 2018/19:236

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU38 Vissa betaltjänstfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson