Riksdagsskrivelse 2018/19:241

Riksdagsskrivelse 2018/19:241

Riksdagsskrivelse 2018/19:241

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU12 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson