Riksdagsskrivelse 2018/19:252

Riksdagsskrivelse 2018/19:252

Riksdagsskrivelse 2018/19:252

Nordiska rådets svenska delegation1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU14 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2019

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:251 till Utrikesdepartementet