Riksdagsskrivelse 2018/19:255

Riksdagsskrivelse 2018/19:255

Riksdagsskrivelse 2018/19:255

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikesutskottets betänkande 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson