Riksdagsskrivelse 2018/19:263

Riksdagsskrivelse 2018/19:263

Riksdagsskrivelse 2018/19:263

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2019

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson