Riksdagsskrivelse 2018/19:278

Riksdagsskrivelse 2018/19:278

Riksdagsskrivelse 2018/19:278

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU19 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson