Riksdagsskrivelse 2018/19:284

Riksdagsskrivelse 2018/19:284

Riksdagsskrivelse 2018/19:284

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU15 Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson