Riksdagsskrivelse 2018/19:285

Riksdagsskrivelse 2018/19:285

Riksdagsskrivelse 2018/19:285

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU16 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson