Riksdagsskrivelse 2018/19:43

Riksdagsskrivelse 2018/19:43

Riksdagsskrivelse 2018/19:43

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2018/19:CU4 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2018

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson