Riksdagsskrivelse 2018/19:46

Riksdagsskrivelse 2018/19:46

Riksdagsskrivelse 2018/19:46

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU4 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2018

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson