Riksdagsskrivelse 2018/19:48

Riksdagsskrivelse 2018/19:48

Riksdagsskrivelse 2018/19:48

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU11 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2018

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson