Riksdagsskrivelse 2018/19:72

Riksdagsskrivelse 2018/19:72

Riksdagsskrivelse 2018/19:72

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2018

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson