Riksdagsskrivelse 2019/20:102

Riksdagsskrivelse 2019/20:102

Riksdagsskrivelse 2019/20:102

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU4 Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson