Riksdagsskrivelse 2019/20:110

Riksdagsskrivelse 2019/20:110

Riksdagsskrivelse 2019/20:110

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.