Riksdagsskrivelse 2019/20:13

Riksdagsskrivelse 2019/20:13

Riksdagsskrivelse 2019/20:13

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU8 Ett starkare skydd för välfärdssystemen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson