Riksdagsskrivelse 2019/20:156

Riksdagsskrivelse 2019/20:156

Riksdagsskrivelse 2019/20:156

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU32 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson