Riksdagsskrivelse 2019/20:15

Riksdagsskrivelse 2019/20:15

Riksdagsskrivelse 2019/20:15

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU2 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson