Riksdagsskrivelse 2019/20:204

Riksdagsskrivelse 2019/20:204

Riksdagsskrivelse 2019/20:204

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55 Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2020

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.