Riksdagsskrivelse 2019/20:260

Riksdagsskrivelse 2019/20:260

Riksdagsskrivelse 2019/20:260

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU39 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.