Riksdagsskrivelse 2019/20:269

Riksdagsskrivelse 2019/20:269605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:269

Europarådets svenska delegation

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU8 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.