Riksdagsskrivelse 2019/20:26

Riksdagsskrivelse 2019/20:26

Riksdagsskrivelse 2019/20:26

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU13 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson