Riksdagsskrivelse 2019/20:270

Riksdagsskrivelse 2019/20:270605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:270

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 maj 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.