Riksdagsskrivelse 2019/20:28

Riksdagsskrivelse 2019/20:28

Riksdagsskrivelse 2019/20:28

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU14 En effektivare flytträtt av försäkringssparande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson